Lista Atelierelor care prestează servicii de reparaţii şi/sau reglare pentru vehicule rutiere
(unităţi service auto) la data 18-04-2024

Începând cu 28.08.2013 operatorii economici care desfăşoară activităţi tip Service Auto, sunt autorizaţi de către R.A.R. în conformitate cu Legea 51/2013 care modifică şi completează OG 82/2000 aprobată prin Legea 222/2003. Autorizaţiile tehnice valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin se înlocuiesc cu noul model de autorizaţie tehnică cu ocazia primului audit de supraveghere planificat, cu condiţia respectării de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică.

În completarea celor de mai jos, lista celor mai recente ateliere autorizate este disponibilă AICI

Judeţ:              Clasă:              Categorie:
Activitate:
Atelier:

Nume societate:TOPZONE SRL
Adresa sediu social:SAT TOPOLOG, STR. CALEA BUCUREȘTI, NR. 55, CAMERA 1, COMUNA TOPOLOG, judeţul TULCEA
Adresa punct de lucru:STR. TULCEI, NR. 1, OVIDIU, judeţul CONSTANTA
Telefon:0748 151 352

Clasa: 2
Activităţi:
      A2. ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE A VEHICULELOR RUTIERE (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, T1, T2)
                  A2.1 înlocuire de:
                        A2.1.1 uleiuri
                        A2.1.2 filtre
                        A2.1.4 lichide
                        A2.1.5 becuri și siguranțe
                        A2.1.6 curele transmisie
      A3. ACTIVITĂȚI DE REGLĂRI FUNCȚIONALE ALE VEHICULELOR RUTIERE (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, T1, T2)
                  A3.2 Reglarea sistemelor de gestiune electronică
Clasa: 3
Activităţi:
      A1. ACTIVITĂȚI DE REPARAȚII ALE VEHICULELOR RUTIERE
                  A1.1 motor și sistemele auxiliare (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, T1, T2)
                        A1.1.4 sisteme auxiliare
                              A1.1.4.1 instalația de alimentare
                              A1.1.4.2 instalația de răcire
                              A1.1.4.3 instalația de evacuare
                              A1.1.4.4 instalația de pornire
                  A1.2 sistemul de transmisie (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, T1, T2)
                        A1.2.1 transmisie mecanică
                              A1.2.1.1 în trepte și cu tracțiune pe o axă sau pe mai multe axe
                              A1.2.1.2 în trepte, asistată și cu tracțiune pe o axă sau pe mai multe axe
                              A1.2.1.3 în trepte, asistată cu gestiune electronică și cu tracțiune permanentă pe mai multe axe
                  A1.3 sistemul de rulare (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, O1, O2, T1, T2)
                        A1.3.2 axe (punți)
                              A1.3.2.1 axe rigide
                              A1.3.2.2 axe independente
                        A1.3.3 suspensii
                              A1.3.3.1 suspensie mecanică și/sau mecano-hidraulică
                                    A1.3.3.1.1 suspensie mecanică
                                    A1.3.3.1.2 suspensie mecano-hidraulică
                                    A1.3.3.1.3 suspensie mecano-hidraulică cu gestiune electronică (activă)
                  A1.4 sistemul de direcție (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, T1, T2)
                        A1.4.1 fără asistare
                        A1.4.2 cu asistare hidraulică
                  A1.5 sistemul de frânare (Categoria T1, T2, T3, T4, T5)
                        A1.5.1 sistem de frânare mecanic
                        A1.5.2 sistem de frânare hidraulic
                              A1.5.2.1 fără asistare
                              A1.5.2.2 cu asistare și fără sisteme avansate de control
                              A1.5.2.3 cu asistare si cu sisteme avansate de control
                  A1.7 caroserie (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, O1, O2, T1, T2)
                        A1.7.3 alte intervenții la caroserie, inclusiv la amenajările interioare
                  A1.8 alte sisteme (Categoria M1, M2, M3, N1, N2, T1, T2)
                        A1.8.1 sisteme de reținere
                              A1.8.1.1 cu centuri de siguranță clasice
                              A1.8.1.2 cu centuri de siguranță cu prestrângere în caz de impact
                              A1.8.1.3 cu alte sisteme de reținere
                        A1.8.3 sisteme de vizibilitate directă și indirectă
                        A1.8.4 sisteme de încălzire, de climatizare și/sau de refrigerare
                              A1.8.4.1 cu sursa de energie de la motorul de tracțiune