Lista Atelierelor care prestează servicii de reparaţii şi/sau reglare pentru vehicule rutiere
(unităţi service auto) la data 27-11-2021

Începand cu 28.08.2013 operatorii economici care desfăşoară activităţi tip Service Auto, sunt autorizaţi de către R.A.R. în conformitate cu Legea 51/2013 care modifică şi completează OG 82/2000 aprobată prin Legea 222/2003. Autorizaţiile tehnice valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin se înlocuiesc cu noul model de autorizaţie tehnică cu ocazia primului audit de supraveghere planificat, cu condiţia respectării de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică.

Judeţ:              Clasă:              Categorie:
Activitate:
Atelier: