Lista Atelierelor care prestează servicii de reparaţii şi/sau reglare pentru vehicule rutiere
(unităţi service auto) la data 12-07-2020

Începand cu 28.08.2013 operatorii economici care desfăşoară activităţi tip Service Auto, sunt autorizaţi de către R.A.R. în conformitate cu Legea 51/2013 care modifică şi completează OG 82/2000 aprobată prin Legea 222/2003. Autorizaţiile tehnice valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin se înlocuiesc cu noul model de autorizaţie tehnică cu ocazia primului audit de supraveghere planificat, cu condiţia respectării de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică.

Judeţ:              Clasă:              Categorie:
Activitate:
Atelier:

Nume societate:VONSICOZ MOTO SRL
Adresa sediu social:STR. OCTAV DOICESCU, NR. 5, BLOC B7, SCARA 3, ETAJ P, AP. 32, BRĂILA, JUDEȚUL BRĂILA
Adresa punct de lucru:STR. SERGENT ION NUȚU, NR. 2, 110MP, SECTORUL 5, BUCUREȘTI
Telefon:0753811349

Clasa: 2
Activităţi:
      A1. ACTIVITĂȚI DE REPARAȚII ALE VEHICULELOR RUTIERE
                  A1.1 motor și sistemele auxiliare: (Categoria L1e, L3e)
                        A1.1.1 mas și mac:
                              A1.1.1.1 cu carburație și/sau injectie mecanică
                              A1.1.1.2 cu injecție cu gestiune electronică și sisteme de depoluare
                              A1.1.1.3 cu injecție directă de înaltă presiune și sisteme de depoluare
                        A1.1.4 sisteme auxiliare
                              A1.1.4.1 instalația de alimentare
                              A1.1.4.2 instalația de răcire
                              A1.1.4.3 instalația de evacuare
                              A1.1.4.4 instalația de pornire
                  A1.2 sistemul de transmisie (Categoria L1e, L3e)
                        A1.2.1 transmisie mecanică
                              A1.2.1.1 în trepte și cu tracțiune pe o axă sau pe mai multe axe
                              A1.2.1.2 în trepte, asistată și cu tracțiune pe o axă sau pe mai multe axe
                              A1.2.1.3 în trepte, asistată cu gestiune electronică și cu tracțiune permanentă pe mai multe axe
                        A1.2.2 transmisie automată:
                              A1.2.2.1 cu convertizor și tractiune pe o axă sau pe mai multe axe
                              A1.2.2.2 cu convertizor gestionat electronic și tracțiune pe o axă sau pe mai multe axe
                              A1.2.2.3 cu convertizor gestionat electronic și tracțiune permanentă pe mai multe axe
                        A1.2.3 transmisie cu variator:
                              A1.2.3.1 cu variator mecanic
                              A1.2.3.2 cu variator cu gestiune electronică
                  A1.3 sistemul de rulare: (Categoria L1e, L3e)
                        A1.3.1 roți
                        A1.3.2 axe (punți):
                              A1.3.2.1 axe rigide
                              A1.3.2.2 axe independente;
                        A1.3.3 suspensii:
                              A1.3.3.1 suspensie mecanică și/sau mecano-hidraulică:
                                    A1.3.3.1.1 suspensie mecanică
                                    A1.3.3.1.2 suspensie mecano-hidraulică
                                    A1.3.3.1.3 suspensie mecano-hidraulică cu gestiune electronică (activă)
                              A1.3.3.2 suspensie penumatică:
                                    A1.3.3.2.1 cu reglare mecanică
                                    A1.3.3.2.2 cu gestiune electronică
                  A1.4 sistemul de direcție: (Categoria L1e, L3e)
                        A1.4.1 fără asistare
                        A1.4.2 cu asistare hidraulică
                        A1.4.3 cu asistare electrică
                  A1.6 sistemul electric: (Categoria L1e, L3e)
                        A1.6.1 sistem electric clasic
                        A1.6.2 sistem electric cu echipamente în rețea (CAN) cu și fără circuit de înaltă tensiune:
                              A1.6.2.1 cu dispozitive optice clasice
      A2. ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE A VEHICULELOR RUTIERE (Categoria L1e, L3e)
                  A2.1 înlocuire de:
                        A2.1.1 uleiuri
                        A2.1.2 filtre
                        A2.1.4 lichide
                        A2.1.5 becuri și siguranțe
                        A2.1.6 curele transmisie
      A3. ACTIVITĂȚI DE REGLĂRI FUNCȚIONALE ALE VEHICULELOR RUTIERE (Categoria L1e, L3e)
                  A3.2 Reglarea sistemelor de gestiune electronică