Petiţii, reclamaţii şi contestaţii
Stimaţi clienţi,
     Calitatea serviciilor RAR constituie o preocupare permanentă a noastră, percepţia publică având un rol esenţial în îmbunătăţirea acestora.
     În acest sens vă punem la dispoziţie acest spaţiu informatic, unde aveţi posibilitatea de a vă exprima sugestiile sau reclamaţiile referitoare la activitatea noastră, şi reclamaţiile sau contestaţiile referitoare la activitatea operatorilor economici, asigurându-vă că aspectele asupra cărora ne veţi sesiza vor fi analizate şi rezolvate cu promptitudine.
     Dacă în susţinerea petiţiei dumneavoastră consideraţi necesară transmiterea unor documente justificative, vă recomandăm ca petiţia şi anexele sale să fie expediate prin poştă la adresa:

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei 391 A, sector 1, cod 010719, Bucureşti
.

     RAR-RA vă aduce la cunoştinţă că datele dumneavoastră personale solicitate de noi şi furnizate în mod voluntar de Dumneavoastră sunt prelucrate conform prevederilor Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 şi sunt necesare asigurării posibilităţii de a vă transmite răspunsurile la petiţiile sau reclamaţiile formulate, precum şi la solicitarea, dacă este cazul, a unor precizări, detalii sau amănunte care să ne ajute în înţelegerea celor prezentate în petiţie sau reclamaţie. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că datele furnizate prin petiţie sau reclamaţie sunt utilizate de către RAR-RA pentru comunicarea cu dumneavoastră şi nu sunt transmise niciunei persoane fizice sau juridice, cu excepţia autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. În situaţia în care datele furnizate sunt insuficiente sau nu ne dau posibilitatea de a vă transmite eventuale întrebări de clarificare sau răspunsul nostru, cu părere de rău nu vom lua în considerare petiţia sau reclamaţia transmisă.
     Vă reamintim că, potrivit Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 aveţi posibilitatea în orice moment de a fi informaţi cu privire la datele cu caracter personal furnizate nouă, precum şi să solicitaţi corectarea sau ştergerea lor. Pentru aceasta vă rugăm să adresaţi o cerere scrisă semnată şi datată pe adresa instituţiei noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării, al rectificării sau ştergerii. Puteţi solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.190 din 18 iulie 2018, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acţiuni.
Dacă doriţi ca în continuare să formulati o petiţie referitoare la activitatea noastră, puteţi accesa formularul electronic activând butonul de mai jos:
Dacă doriţi să formulaţi o reclamaţie sau o contestaţie referitoare la activitatea operatorilor economici, puteţi accesa formularulele electronice activând unul din butoanele de mai jos: