Periodicitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice în funcţie de categoria vehiculelor supuse inspecţiei tehnice periodice este următoarea:
 1. autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
 2. autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
 3. autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni, şi autovehicule speciale ambulanţă - la un an;
 4. autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
 5. remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
 6. autovehicule cu cel putin 4 roţi, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, cu excepţia tractoarelor - la 2 ani;
 7. remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
 8. motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi si cvadricicluri - la 2 ani;
 9. tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
 10. tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
 11. remorci şi semiremorci apicole - la 3 ani.
Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în Romānia au fost noi.

Înapoi